Fumària oficinal

És una herba anual, de 10-50 cm, erecta o difusa i glauca. Té les fulles compostes, dividides dues o tres vegades i amb els segments molt estrets. Les inflorescències són en raïm i neixen a l’axil·la de les fulles i té un peduncle més curt que el raïm floral. Les flors són petites, de menys de 9 mm de llargada, amb bràctees més curtes que el pedicel, els sèpals d’1-1,5 mm d’amplada, més estrets que la corol·la i que no arriben a un terç de la seva llargada i la corol·la d’un rosa vinós. El fruit és rugós amb l’àpex truncat o emarginat i sovint d’amplada superior a l’alçada.

  • Família: papaveràcies
  • Ecologia: es fa en tota mena de conreus i als marges propers, on pot ser abundant. També creix en erms, herbassars ruderalitzats i parets velles. Ha esdevingut una planta cosmopolita.
  • Rang altitudinal: 80 – 750 m
  • Abundància al municipi: és força present en els camps i marges, sobretot on hi ha hortes, però ha anat minvant les darreres dècades amb la disminució de l’espai conreat.
  • Usos: s’ha emprat com a desinfectant ocular, antibacteriana, depurativa i diürètica.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Fumaria_officinalis_officinalis.png

Galeria d’imatges