Gerani retallat

És una herba anual de 10-40 cm, ascendent. Les tiges tenen la pilositat patent. Les fulles, de 2-7 cm, palmatisectes i peciolades amb 5-7 segments dividits en lacínies linears o oblongolinears; les basals són en roseta; les caulinars, normalment oposades, rarament alternes. Els peduncles són més curts que la fulla corresponent. Els pedicels són pilosos-glandulosos i fan menys de 2 cm. Les flors, d’un púrpura viu, estan en cimes biflores. Els sèpals són aristats o mucronats; i els pètals erectopatents i emarginats amb una ungla curta. Els fruits són mericarpis pilosos-glandulosos.

  • Família: geraniàcies
  • Ecologia: creix en herbassars més o menys humits, en ambients ruderals i en terres cultivades.
  • Rang altitudinal: 80 – 500 m
  • Abundància al municipi: és força present a la part baixa, una mica menys a la mitjana i rar o absent a l’alta.
  • Usos: no té cap aprofitament específic, però és molt menjat pel bestiar.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Geranium_dissectum.png

Galeria d’imatges