Suassana blana

És una herba anual, de 5-40 cm, amb tiges ascendents o decumbents, folioses, amb llargs pèls patents i alguns amb una glàndula al capdamunt. Les fulles són piloses, les basals llargament peciolades en roseta i les caulinars alternes, més curtament peciolades o subsèssils. El limbe és arrodonit, dividit en 5-7 segments foliars més o menys triangulars amb l’amplada màxima pròxima a l’àpex. Té la inflorescència cimosa, biflora i amb un peduncle de fins a 8 cm. Les flors són d’un púrpura clar, amb els sèpals amb un curt mucró i els pètals bilobulats o emarginats. Els fruits (mericarpis) són glabres i amb el bec pilós. És molt semblant a Geranium rotundifolium, que se’n diferencia per que aquest darrer té el pètals enters i normalment al fons del sinus de les fulles tenen un petit punt de color vermellós.

  • Família: geraniàcies
  • Ecologia: Viu en herbassars ruderalitzats, marges i conreus.
  • Rang altitudinal: 90 – 1000 m
  • Abundància al municipi: És força present en herbeis ruderals, sobretot a la part baixa del municipi.
  • Usos: No té cap ús especial, fora que és menjat pels ramats.

Fitxa a FloraCatalana: Geranium molle L. subsp. molle

mapa_Geranium_molle_molle.png

Galeria d’imatges