Suassana rotundifòlia

És una herba anual, de 5-40 cm, piloso-glandulosa i amb les tiges ascendents. Té totes les fulles peciolades, les basals en roseta i les caulinars oposades. El limbe és arrodonit, de 3-6 cm, dividit en 5-9 lòbuls més o menys triangulars amb l’amplada màxima a la part superior, profundament crenats a l’àpex i al sinus normalment amb un punt vermellós. Les estípules també són vermelloses. Les inflorescències són biflores amb un peduncle de fins a 4 cm i les flors rosades. Els sèpals són pilosos, mucronats i erectes o més o menys patents, i els pètals amb l’àpex enter. Els fruits (mericarpis) són llisos i pilosos.

  • Família: geraniàcies
  • Ecologia: viu en herbassars ruderals, vores de camins, conreus, roquissers i no rarament en matollars i boscos.
  • Rang altitudinal: 80 – 1080 m
  • Abundància al municipi: és força present en els herbassars d’arreu, sobretot els ruderalitzats.
  • Usos: no té cap ús destacat, tret que és una herba menjada pels ramats.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Geranium_rotundifolium.png

Galeria d’imatges