Fenàs blanc

És una herba perenne de 30-100 cm, rizomatosa, estolonífera, glabrescent o laxament pilosa. Les fulles són planes amb al limbe de 5-25 cm de longitud i 3-12 mm d’amplada, la lígula ovada i la beina de les fulles superiors ± glabrescents. Els nusos són molt pilosos. La inflorescència és en panícula mitjanament laxa, blanquinosa o rosàcia. Les espiguetes, de 4-6 mm, tenen les glumes membranàcies, 2 flors, la superior masculina amb una aresta de 3,5-5 mm i sovint geniculada o flexuosa que ultrapassa llargament les glumes, i la inferior hermafrodita i mútica.

  • Família: poàcies o gramínies
  • Ecologia: es fa en boscos, landes i herbassars frescals, en especial als obacs i fondals.
  • Rang altitudinal: 970 – 1220 m
  • Abundància al municipi: només present a la part alta del municipi.
  • Usos: només com aliment pel bestiar que pastura o menja de l’herba seca segada a l’estiu.
mapa_Holcus_mollis.png

Galeria d’imatges