Bruixes, margall bord

  • Família: poàcies o gramínies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 80 – 1080 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:

Fitxa a FloraCatalana: Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang.

mapa_Hordeum_murinum_leporinum.png