Llorer

  • Família: lauràcies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 90 – 780 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:

Fitxa a FloraCatalana: Laurus nobilis L.

mapa_Laurus_nobilis.png