Lli

  • Família: linàcies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 110 – 480 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:
mapa_Linum_strictum_strictum.png

Galeria d’imatges