Setins, flor de plata

És una herba biennal, ocasionalment anual, dreta i lleugerament pubescent. Les fulles són simples, grosses, ovades i irregularment dentades; les inferiors són més grosses i peciolades i les superiors gairebé sense pecíol. Les flors són en raïm terminal i no són oloroses. La corol·la és compon de quatre pètals grossos, amb el limbe obert, purpuris i horitzontals. Els fruits són silícules grosses, el·líptiques, arrodonides pels dos caps i amb l’estil curt; conté poques llavors, que són aplanades, arrodonides i distants.

  • Família: brassicàcies o crucíferes
  • Ecologia: és una planta originària d’Europa oriental que ha estat molt plantada en els jardins, sobretot pel seus fruits persistents platejats, malgrat que les llavors poden caure aviat. S’ha fet força subespontània en herbassars ruderals humits, en clarianes de bosc i fondals del territori mediterrani plujós i de l’estatge montà. A Riells i Viabrea creix espontàniament en indrets humits, sobretot a la meitat inferior, on és molt visible per les nombroses flors purpúries durant la primera meitat de la primavera o pels fruits grossos i arrodonits durant la resta de l’any.
  • Rang altitudinal: 80 – 600 m
  • Abundància al municipi: escassa
  • Usos: se’n fan rams tant quan està florida com granada. Els rams fructificats es guarden bé durant mesos.
mapa_Lunaria_annua_annua.png

Galeria d’imatges