Arenària pentandra

És una herba anual de 5-15 cm, prostrada o ascendent i amb les tiges pubescents. Les fulles són oposades, ovades i amb l’àpex agut, les inferiors, peciolades i les superiors, subsèssils. Les flors són solitàries, axil·lars i llargament pedicel·lades; els sèpals de 2-4 mm tenen el marge amplament membranós i els nervis laterals poc visibles, i els pètals són rudimentaris o nuls. El fruit és una càpsula ovoide, més curta que el calze, dehiscent per 6 dents recurvades. Les granes són finament puntejades o rugoses.

  • Família: cariofil·làcies
  • Ecologia: es fa en clarianes de bosc, en condicions de mitja ombra.
  • Rang altitudinal: 150 – 960 m
  • Abundància al municipi: es troba sobretot a la part mitjana del municipi, i és més escassa als nivells superiors i a la part baixa.
  • Usos: no se’n coneix cap aprofitament.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Moehringia_pentandra.png

Galeria d’imatges