Arpell

És una herba anual de 30-100 cm, erecta, ± ramificada i híspida amb pèls ± espinescents i inflats a la base. Les fulles basals són oblongues, subenteres o ± dentades, les caulinars, més petites i cordato-amplexicaules. Forma inflorescències en capítols pedunculats agrupats en una panícula subcorimbosa o espiciforme; les bràctees involucrals internes són lanceolades i les externes, amplament ovato-cordiformes. Totes les flors són grogues i ligulades. Els fruits són aquenis de 5-7 mm amb el papus plomós.

  • Sinònim: Helminthotheca echioides (L.) Holub
  • Família: asteràcies o compostes
  • Ecologia: es fa en els herbassars nitròfils ruderals ± humits.
  • Rang altitudinal: 90 – 210 m
  • Abundància al municipi: només observat a la part baixa del municipi.
  • Usos: no se’n coneix cap aprofitament.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Picris_echioides.png

Galeria d’imatges