Projecte / Qui som

El grup de Flora Catalana del Baix Montseny, amb seu al Centre Cultural Casa Nova de Can Plana de Riells i Viabrea, està duent a terme un projecte singular de catalogació exhaustiva de la flora d’aquest municipi. El projecte de la Flora de Riells i Viabrea s’ha iniciat a través de la prospecció de camp empresa pels especialistes en botànica Josep Maria Panareda, Pere Barnola i Josep Gesti, i s’està ampliant gràcies a la participació i aportacions de la resta de membres del grup i de totes les persones interessades.

En aquest web es recullen les dades i la informació que està resultant d’aquest projecte, que inclouen tant aspectes sobre la biologia i la distribució de les plantes a Riells i Viabrea, com altra informació vinculada als seus usos, fotografies, il·lustracions o qualsevol altre coneixement local d’aquestes plantes.

Aquesta informació es presenta en forma de fitxes individuals per cadascuna de les espècies de flora vascular present al municipi. Podeu cercar qualsevol planta, consultar les famílies o veure un llistat de totes les espècies.

Les fitxes de plantes

Per cadascuna de les espècies es pot consultar una fitxa que conté la següent informació:

 • Nom científic: seguint principalment el criteri de la Flora Manual dels Països Catalans. En alguns casos també s’indiquen alguns sinònims d’ús comú o basats en revisions més recents.
 • Nom català
 • Breu descripció de la planta
 • Família: seguint principalment el criteri de la Flora Manual dels Països Catalans. En alguns casos es segueixen criteris més recents àmpliament acceptats i/o s’inclouen sinònims.
 • Ecologia: principals ambients que ocupa la planta al municipi.
 • Rang altitudinal: altitud mínima i màxima de la planta al municipi.
 • Abundància al municipi: segons una escala de 6 graus (de molt rara a molt abundant).
 • Usos
 • Enllaç a la fitxa de Flora Catalana
 • Fotografies / Il·lustracions
 • Mapa de distribució: els cercles expressen la presència de la planta en el quadrat 1×1 km establert a partir de la retícula UTM, que és un sistema internacional de referència, representat en els mapes topogràfics i identificable mitjançant el GPS dels mòbils. Trobareu una representació ampliada en el mapa del terme municipal.
fitxa