Garric

És un arbret perennifoli, sovint molt ramificat i d’aspecte arbustiu, amb l’escorça fina i grisa, les fulles dures, brillants en ambdues cares i amb el marge del limbe amb dents espinoses i dures. Les flors són separades, les masculines molt petites i agrupades en aments curts i les femenines solitàries o en grups de 2-3. El fruit és en gla inserida dins d’una cúpula amb esquames rígides i dures.

  • Família: fagàcies
  • Ecologia: és molt present en els matollars mediterranis on sovint constitueix poblacions molt denses conegudes amb el nom de garrigues, en especial en carenes rocoses, relleixos de cingles i damunt de sòls erosionats i compactes, sobretot en substrat calcari.
  • Rang altitudinal: 100 – 470 m
  • Abundància al municipi: és escàs i molt localitzat a la part baixa i absent a la part alta.
  • Usos: serveix sobretot per a llenya.
mapa_Quercus_coccifera_coccifera.png

Galeria d’imatges