Prbrots de ruc

  • Família: resedàcies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 80 – 470 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:
mapa_Reseda_phyteuma_phyteuma.png

Galeria d’imatges