Paradella conglomerada

És una herba perenne de 40-120 cm, erecta, ± flexuosa, amb les ramificacions formant generalment un angle de 30-90o amb la tija principal. Les fulles inferiors són oblongues i arrodonides o cordiformes a la base; les caulinars són estretament lanceolades. Les flors es troben agrupades en verticil·lastres densiflors i distants ordinàriament (exceptuant els superiors) amb una fulla a la base. Els tèpals interns són enters i amb un grànul gros que els cobreix gairebé totalment.

  • Família: poligonàcies
  • Ecologia: es fa en herbassars humits i sovint inundats.
  • Rang altitudinal: 90 – 670 m
  • Abundància al municipi: és present a la part baixa, escàs a la mitjana i rar o absent a la superior.
  • Usos: no se’n coneix cap aprofitament.
mapa_Rumex_conglomeratus.png

Galeria d’imatges