Escurçonera de fulla estreta

  • Família: asteràcies o compostes
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 240 – 250 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:
mapa_Scorzonera_angustifolia.png

Galeria d’imatges