Lletsons

És una herba anual rarament biennal de 10-140 cm, erecta, glabra ± pubescent i glandulosa a la summitat. La tija és simple o amb ramificacions ± ascendents, estriada longitudinalment, normalment cilíndrica i fistulosa. Les fulles són dividides i moltes vegades amb les divisions dirigides cap a la base de la fulla, el lòbul terminal més gran que els laterals, les caulinars amb aurícules basals agudes i el raquis i pecíol amples. Les flors són d’un groc viu, totes ligulades i disposades en capítols terminals en panícules corimbiformes de fins a 18 capítols, amb l’involucre inflat a la base, glabre rarament ± albo-lanuginós a la base quan és jove, i amb les bràctees verdoses, obtuses, ciliades a l’àpex i normalment reflexes a la fructificació. Els fruits són aquenis brunencs de 2,6-3,7 mm amb 3-5 costes longitudinals a cada cara i dues de laterals prominents i el papus de 5-8 mm.

  • Família: asteràcies o compostes
  • Ecologia: és abundant als conreus i herbassars ruderals.
  • Rang altitudinal: 90 – 1080 m
  • Abundància al municipi: és present gairebé arreu del municipi, abundant a la part baixa, menys a la mitjana i escàs a la superior.
  • Usos: ha estat menjat en amanida quan és ben tendre; quan no ho és amarga. És un bon menjar pel bestiar i s’ha aplegat molt pels conills.
mapa_Sonchus_oleraceus.png

Galeria d’imatges