Rèvola

És una herba perenne, de 20-50 cm, ascendent, difusa, rizomatosa i amb la tija quadrangular, glabrescent o amb pèls curts a la part superior. Les fulles són oposades, sèssils, lanceolades, rígides, llargament acuminades, escabres al marge i al nervi mitjà, sovint patents i a vegades reflexes. La inflorescència és en cima terminal laxa, amb flors de 2-3 cm de diàmetre. Porta 5 sèpals verds, de marge escariós i àpex acuminat, 5 pètals blancs, bipartits fins aproximadament a la meitat i doblement més llargs que els sèpals, i 3 estils. La càpsula és dehiscent i s’obre per mitjà de 6 valves. Les granes tenen tubercles molt prominents.

  • Sinònim: Rabelera holostea (L.) MT Sharples & EA Tripp
  • Família: cariofil·làcies
  • Ecologia: viu als boscos caducifolis humits de l’estatge montà, on és abundant. Descendeix a la terra baixa mediterrània plujosa, on localment també és freqüent. Prefereix terres silícies.
  • Rang altitudinal: 90 – 1280 m
  • Abundància al municipi: és força present als marges de bosc i herbassars més o menys humits.
  • Usos: no té cap ús específic, però és molt bona pels ramats, i fins i tot s’ha aplegat per donar als conills.
mapa_Stellaria_holostea.png

Galeria d’imatges