Borrissol

És una herba anual de 5-30 cm, ascendent o erecta i amb les tiges normalment amb una línia de pèls que canvia de costat d’un entrenús a l’altre. Les fulles són oposades, ovades, agudes o acuminades, les inferiors i mitjanes peciolades i les superiors sèssils. La inflorescència és en cimes terminals laxes; els sèpals de 3-5 mm, el pètals blancs, profundament bipartits i de longitud 1/3 a 2/3 de la dels sèpals i 1-5 estams. Els peduncles fructífers són patents o erectes i la càpsula de 6-7 mm, dehiscent i igual o més llarga que el calze.

  • Família: cariofil·làcies
  • Ecologia: creix abundosament als camps, hortes i herbeis ruderals d’anuals.
  • Rang altitudinal: 90 – 1260 m
  • Abundància al municipi: és molt abundant a la part baixa i mitjana del municipi i no tant a la superior.
  • Usos: no es coneix cap ús específic, però és molt apreciada per tot tipus de bestiar.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Stellaria_media_media.png

Galeria d’imatges