Til·ler

  • Família: tiliàcies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 220 – 990 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:
mapa_Tilia_platyphyllos.png

Galeria d’imatges