Marfull

És un arbust de 2-3 m, ramificat des de la base i amb branques erectes, glabres i grisenques, les més joves vermelloses i pubescents. Les fulles són oposades, amb pecíol de 0,3-2 cm, i limbe ovat, més o menys agut, marge enter i glabre per l’anvers i ± pubescent als nervis pel revers. Les inflorescències, de 5-9 cm de diàmetre, són formades per corimbes reunits en un conjunt umbel·liforme; les flors són blanques, a vegades amb l’exterior rosat, amb el calze amb 5 curtes dents, la corol·la campanulada amb el tub curt i 5 lòbuls patents, 5 estams i 3 carpels soldats. El fruit és una drupa el·lipsoidal de 7-9 mm de longitud.

  • Família: caprifoliàcies
  • Ecologia: És l’arbust més característic dels alzinars, on a vegades hi és abundant. També és fa en les màquies.
  • Rang altitudinal: 90 – 670 m
  • Abundància al municipi: És especialment abundant als boscos de la part baixa, també ben present a la part mitjana, però absent als nivells superiors.
  • Usos: Tradicionalment s’empraven les tiges primes però ben desenvolupades per a lligar feixines. Actualment és una planta ornamental plantada en passeigs i jardins a causa de tenir fulles amples i persistents durant l’hivern. Floreix els mesos freds, d’octubre a abril, amb inflorescències blanques que destaquen en el paisatge.

Fitxa a FloraCatalana: Viburnum tinus L. subsp. tinus

mapa_Viburnum_tinus_tinus.png

Galeria d’imatges