Vinca ciliada

És una planta herbàcia perenne, rizomatosa, de 15-40 cm, amb la base més o menys llenyosa i amb tiges de dos tipus, unes d’estèrils normalment decumbents o ascendents i radicants i les altres, les floríferes, ascendents o erectes. Les fulles tenen un pecíol de fins a 2 cm, les inferiors amb el limbe més o menys arrodonit i les superiors amplament lanceolat, sovint cordat a la base i de contorn ciliat. Les flors que neixen a l’axil·la de les fulles són de color blau-cel amb un pedicel de fins a 45 mm, el calze verd, amb un tub de 2-3 mm i 5 segments estrets de marge ciliat. La corol·la té un tub de 12-20 mm i 5 lòbuls amplament cuneïformes, truncats obliquament a l’àpex. És molt semblant a Vinca difformis i se’n diferència sobretot per que aquesta darrera té el marge de les fulles i els segments del calze sense cilis.

  • Família: apocinàcies
  • Ecologia: És subespontània en marges, sots herboses i indrets propers d’on ha estat plantada.
  • Rang altitudinal: 80 – 630 m
  • Abundància al municipi: És escassa, ben sovint a la vora d’on s’ha plantat com ornamental.
  • Usos: Ha estat plantada en jardins, des d’on s’ha estès.

Fitxa a FloraCatalana: Vinca major L.

mapa_Vinca_major.png