Vúlpia

  • Família: poàcies o gramínies
  • Ecologia:
  • Rang altitudinal: 110 – 1080 m
  • Abundància al municipi:
  • Usos:

Fitxa a FloraCatalana: Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray

mapa_Vulpia_bromoides.png