Carex flacca Schreber subsp. flacca

Càrex glauc – És una herba perenne de 20-60 cm, rizomatosa, glauca i amb les tiges trígones i les beines inferiors enteres. Les fulles, de 3-6 mm d’amplada, són més curtes que les tiges. La inflorescència té 2-3 espigues masculines i 2-4 de femenines. La bràctea inferior és foliàcia i sovint ultrapassa la inflorescència. Les [...]

Carex halleriana Asso

Càrex d'haller – És una herba perenne de 10-30 cm, monoica, cespitosa, glabra amb les bei-nes basals fibroses i d’un bru fosc. Les fulles són planes, ± coriàcies i de 5-40 cm x 2-3 mm. Les inflorescències són de dues menes: unes amb una espiga femenina inferior sobre un peduncle llarg i filiforme que neix [...]