Estepa negra

És un arbust de 50-150 cm, molt ramós, viscós i olorós, que té les branques erectes i els pèls patents. Les fulles tenen de 15-45 mm de llargària i són subsèssils, linear-lanceolades, trinèrvies prominents pel revers, verdes per les dues cares, i amb el marge revolut. La inflorescència és en cima ± escorpioide, unilateral i amb 2-9 flors que porten 5 sèpals pilosos, tots semblants, de 7-14 mm de longitud, acuminats i amb la base lleugerament cordiforme, pètals de 9-14 mm, blancs sovint tacats de groc a la base i obcordiformes, estams nombrosos, desiguals i més llargs que el pistil, i ovari pubescent amb l’estil molt curt. El fruit és en càpsula de 5-7 mm, globulosa, glabra, obtusa i amb granes d’uns 1,5 mm, reticulades.

  • Família: cistàcies
  • Ecologia: viu a les brolles on sovint és dominant, en especial en indrets molt degradats i amb sòl molt prim. Prefereix terres silícies.
  • Rang altitudinal: 90 – 670 m
  • Abundància al municipi: és ben present a la part baixa i mitjana del municipi, però escàs o absent a les cotes superiors.
  • Usos: s’ha emprat per a cremar, sobretot quan cal un foc sobtat, com quan es torren les castanyes. En algun moment s’aprofità per fer escombres.

Com diferenciar-la d’altres espècies semblants? >> fitxa comparativa

mapa_Cistus_monspeliensis.png

Galeria d’imatges